Croeso i Celc

Mae Celc yn helpu i athrawon ac artistiaid gydweithio i ddatblygu llythrennedd a rhifedd disgyblion drwy’r celfyddydau mynegiadol. Ni waeth beth yw’ch pwnc neu’ch celfyddyd, mae’r Pecyn Gwybodaeth hwn yn cynnwys llu o syniadau ysbrydoledig, cysylltiadau defnyddiol ac arweiniad ymarferol i gefnogi eich dosbarth i ddiwallu gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd mewn ffyrdd newydd, ymgysylltiol a hwyliog. 

Sut mae'r celfyddydau'n cefnogi llythrennedd a rhifedd
Loading the player...
Cael y bartneriaeth yn iawn
Loading the player...
Arfer Gorau
Loading the player...

Clicwch yma os gwelwch yn dda i weld ein Credyd a Diolchiadau.