Pleidlais ddotiau dwbl
comment-icon-top

Teipiwch eich gosodiadau ym mhob un o’r blychau maen prawf. Gallwch roi sgôr i bob gosodiad yn defnyddio’r gwymplen. Gallwch gysylltu gosodiadau drwy lusgo a gollwng y cylchoedd gwyrdd sydd ar y chwith ar y dotiau gwyrdd sydd ar y dde. Wedi i chi orffen, ysgrifennwch eich casgliad ar y gwaelod.

question
Maen prawf 1
Maen prawf 2

Fy nghasgliadau...