Ôl traed metawybyddol
comment-icon-top

Cliciwch ar y botwm + glas i ychwanegu cam, wedyn cliciwch ddwywaith ar y blwch i ychwanegu gosodiad. Wedyn, gallwch ychwanegu hyd at 3 chwestiwn at osodiad drwy glicio’r botwm + bychan, glas. Gallwch gysylltu camau drwy lusgo’r cylchoedd gwyrdd at y dotiau gwyrdd sydd uwchben.

question

This field is required.