Diagram Venn (dau gylch)
comment-icon-top

Cliciwch ddwywaith ar y cylchrannau a’r labeli i roi eich datganiadau eich hun. Gallwch glicio pob cylchran o’r diagram Venn unwaith i chwyddo i mewn ac allan.

question

This field is required.