Artistiaid: Cyflwyniad

ARTIST INTRO IMAGE

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am:

  • Y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru
  • Sut i weithio gydag ysgolion
  • Gyda phwy i gysylltu
  • Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru
  • Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
  • Cynllunio prosiectau partneriaeth gydag ysgolion – cytuno ar y brîff a llunio contract