Credydau

Rheoli prosiect

Sally Lewis, Amy Bridle

 

Golygyddion

Ceri Black, Ymgynghorydd Dysgu, Diwylliant a Chreadigrwydd

Sally Lewis, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Ymgynghorydd Llythrennedd a Rhifedd

Sandra Elson, Ymgynghorydd Addysg

 

Ffotograffiaeth

Hafan: llun, James Rowbotham Dance Photography

Athrawon: Cyflwyniad: y Hwb, Theatr ar gyfer Pobl Ifanc Clwyd Theatr Cymru

Pam y celfyddydau: Hand-made, Natalia Dias, Cydweithfa Celf Caerdydd

Gweithio’n llwyddiannus gyda phartner yn y celfyddydau: Jo fong, An Invitation...  (llun: John Collingswood)

Cynnwys Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau: A Mafon Dyfodol, Cyswllt Celf

Defnyddio’r Gweithgareddau Cyforiog: Preswyliad Naid Ymlaen, NEW Dance, Parc Gwledig Loggerheads (llun: Michael Jenkins)

Sut i weithio gydag ysgolion: DilynFi, Cwmni'r Frân Wen (llun: Geraint Thomas)

 

Dylunio

Tinopolis Rhyngweithiol Cyf

 

 

Cynnwys ffilm

Cynyrchiadau On Par (ffilmiau byrion a chyfweliadau sectorol ar yr hafan)

Emyr Jenkins, (pob ffilm fer a chyfweliad i weithgarwch cyfoethog Mudo CA3) gyda diolch i Firezer Teklit, George Gumisiriza, Sasan Semsarzadeh a Samkelisime Shyamala am eu storïau).

Jên Angharad, (fideos dawns i Anthemau a Hacâu CA2)

 

Awduron a chyfranwyr Gweithgarwch Cyfoethog

Helen Clifford, artist sy'n gweithio ym maes ymgysylltu â'r gymuned ac addysg

Cath Little, athro, adroddwr straeon a chantores

Amy Morris, Cynyrchiadau'r Neidr Nadreddog

Dylan Moore, awdur, athro a golygydd

Jên Angharad, artist symudiad

Jon Gower, ymgynghorydd ar ei liwt ei hun

Larry Williams, Cydlynydd Cerddoriaeth, Ysgol Gynradd Rhydypennau, Caerdydd

Lucy Donald, artist ac ymgynghorydd ar ei liwt ei hun

Tom Goddard, artist ac ymgynghorydd ar ei liwt ei hun

Melanie Ezra, am fewnbwn rhifedd

 

Cyfieithu

Cyfieithiadau Canna

Dafydd Frayling, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Tîm Profi Adnoddau ac Adolygu

Jon Gower, Mike Church, Dan Thomas/Filmink, Lucy Donald, Bethan Page, Lisa Edgar, Claire Turner, Marc Lewis, Kevin Lewis, Larry Williams, Dan Perkin, Andy Everton, Lynn Carroll, Ruth Till, Jên Angharad

 

Cydnabyddiaeth bellach

Hoffem ddiolch hefyd i'r canlynol:

 

Dean Evans am enghreifftiau o lenyddiaeth o Gymru i'r gweithgarwch cyfoethog, Fi, Fy Hun a Myfi a Mark Treanor (artist tywod), Pip Woolf (artist gweledol) a Mark Fisher (ffotograffydd o'r awyr) am eu cyfraniadau gwiw at y gweithgarwch cyfoethog, Celf y Tir.

 

A New Direction am ganiatâd i ddefnyddio darn o'u pecyn gwybodaeth i athrawon sydd ar gael yn adran yr athrawon ar y wefan hon. Mae'r tudalen, Pam y Celfyddydau? - buddion o weithio mewn partneriaeth, yn sôn am y buddion o weithio mewn partneriaeth gyda phartner celfyddydol. Gellwch islwytho'r fersiwn lawn yma www.anewdirection.org.uk/teachers-toolkit.

ADEN, am ganiatâd i ddefnyddio'r ffilm o Pip Woolf. Dyma'r gwefan: http://www.aden.co/contact/

Think Learn Challenge am greu cam cyntaf y deunyddiau y datblygwyd Celc ohonynt.

 

Diolch yn fawr hefyd i bob ysgol, sefydliad celfyddydol ac artist ar ei liwt ei hun a rannodd fanylion prosiectau llwyddiannus am adran yr Astudiaethau Achos:

 

Ysgolion:

Ysgol Gynradd Ashgrove

Ysgol Gynradd Ynys y Barri

Pen-y-bont ar Ogwr ac Ysgol y Wern

Ysgol Gynradd Tregatwg

Ysgol Gynradd Cogan

Coleg Meirion Dwyfor

Ysgol Arbennig Crownbridge

Ysgol Uwchradd Elfed

Ysgol Gynradd Evenload

Ysgol Gynradd Fairfield

Ysgol Gynradd Glasllwch

Ysgol Gynradd Gnoll

Ysgol Gynradd Llan-giwg

Ysgol Gynradd Llantrisant

Castell-nedd Port Talbot

Ysgol Gynradd Castell-nedd

Ysgol Uwchradd Pen-y-dre

Ysgol Gynradd Rhymni

Ysgol Uwchradd Stanwell

Ysgol Gynradd Abertawe

Ysgol Gynradd Tan-y-lan

Ysgol Gynradd Trelales

Ysgol Bro Gwydir

Ysgol Deganwy

Ysgol Arbennig Erw’r Delyn

Ysgol Gyfan Ystalyfera

Ysgol y Gader, Dolgellau

 

Sefydliadau celfyddydol

Cymuned Artis

Celfyddydau Gweithredol

Theatr i Bobl Ifainc, Theatr Clwyd

Ffotogallery

Llantarnam Grange

Cylched Adloniant y Canolbarth

Cwmni Theatr Pigtown

Sherman Cymru

Theatr Felin-fach

Theatr na nÓg

Adran Ieuenctid a Chymunedau Opera Genedlaethol Cymru

Zoom Cymru

 

Artistiaid

Cindy Ward (artist gweledol)

Kathyrn Ashill (artist gweledol)

Ruth Mclees (artist gweledol)

Becky Adams (artist gweledol)

Claire Turner (dawns)

Dylan Adams (arbenigydd cerddoriaeth, athroniaeth a chreadigrwydd)

Francesca Kay (bardd)

Helen Woods (cyfansoddwr)

Keith Bayliss (artist gweledol)

Louise Prosser (Cymuned Artis)

Louise Tolcher-Goldwyn (Llantarnam Grange Arts Centre)

Luned Rhys Parri (artist gweledol)

Lydia Bassett (cydlynydd Cylched y Canolbarth)

Sally Hayes (cantores)

Siân Melangell Dafydd (awdur)

Neuadd Dewi Sant (artist gweledol)

Terry Chinn (artist gweledol)