Eirioli ar ran y Celfyddydau ac Addysg

Mae gan y sefydliadau a’r cyhoeddiadau isod wybodaeth ddefnyddiol sy’n hyrwyddo addysg gelfyddydol o’r safon uchaf.

 

SEFYDLIADAU 

Mae’r Cultural Learning Alliance (DU) yn argymell bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael mynediad ystyrlon i ddiwylliant. Mae’r wefan yn cynnwys crynodebau ymchwil allweddol a briffiau eirioli defnyddiol 

Mae’r Creative Youth Network (DU) yn annog pobl ifanc i herio’r rhwystrau maent yn eu hwynebu, drwy ymgysylltu â’r celfyddydau

Mae Action for Children’s Art yn ymgyrchu dros hawliau plant mewn perthynas â’r celfyddydau, gan gysylltu ymarferwyr celfyddydol â’i gilydd a dathlu celfyddydau plant

Sefydliad y Tywysog ar gyfer Plant a’r Celfyddydau yn hyrwyddo pŵer y celfyddydau i drawsnewid bywydau pobl ifanc, yn enwedig plant yr ystyrir eu bod o dan anfantais. 

 Mae Creativity, Culture and Education (CCE) yn dylunio ac yn gweithredu rhaglenni er mwyn gwella ansawdd a chyrhaeddiad mewn addysg ddiwylliannol, ac yn defnyddio diwylliant a’r celfyddydau er mwyn gwella ansawdd ac effaith addysg gyffredinol. Mae’r wefan yn cynnwys ymchwil berthnasol helaeth.

AND (A New Direction) – Sefydliad pontio sy’n gweithio gyda sefydliadau diwylliannol ac ysgolion yn Llundain. Mae ei ddull gweithredu a’i adnoddau o ddiddordeb ehangach