Adnoddau a Chysylltiadau Penodol ar Gelfyddydau

Sefydliadau (yn ôl celfyddyd)

Cerddoriaeth:

Music Mark

Cerdd Cymru

Cymdeithas Genedlaethol yr Addysgwyr Cerddoriaeth (NAfME) y DU

Opera Cenedlaethol Cymru

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Cerdd Gymunedol Cymru

Sinfonia Cymru 

Opera Canolbarth Cymru

Operasonic

Music Theatre Wales

 Live Music Now Cymru

Trac (Datblygu Traddodiadau Gwerin)

Canolfan Gerdd William Mathias

Music for Youth (Cymru a Lloegr)

Sound Sense (DU)

 The Association of British Orchestras

Youth Music (Cymru a Lloegr)

Music Education Council

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 

Tŷ Cerdd

Jazz Services Ltd (DU)

 

Drama/Theatr:

National Theatre Wales

Theatr Genedlaethol Cymru

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru – Theatr

National Association of Youth Theatres (y DU):

National Youth Theatre (DU)

National Association of Teaching of Drama

Clwyd Theatr Cymru

Clwyd Theatr Cymru ar gyfer Pobl Ifanc

Arad Goch

Cwmni’r Frân Wen  

Theatr Hijinx

Sherman Cymru 

Theatr Bara Caws

Theatr Ffynnon 

Theatr na nÓg

Artworks – Plant y Cymoedd

Volcano

Theatr Iolo

Taking Flight 

Mess up the Mess

 

 

Gallwch hefyd chwilio am gwmnïau theatr sy’n lleol i chi ar wefan Theatr Cymru:

  

Y Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol:

ENGAGE – Yn hyrwyddo mynediad i’r celfyddydau gweledol, a mwynhad ohonynt, drwy hyfforddiant, prosiectau arloesol, cyhoeddiadau ac eiriolaeth: 

National Society for Education in Art & Design (NSEAD): y DU, 

AccessArt: Sharing Visual Arts Inspiration: 

Bocsgolau (adnodd ar-lein ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf): 

Axis Web -  rhwydwaith o artistiaid gweledol. Gellir hyrwyddo cyfleoedd i artistiaid drwy’r wefan.

 

Rhestr o orielau’r Cynllun Casglu ar draws Cymru

Mae dolenni i sefydliadau’r Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol Portffolio Celfyddydau Cymru wedi’u rhestru isod

Artes Mundi

Ffotogallery

g39

Glynn Vivian

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Oriel Mission

Mostyn

Oriel Davies

Oriel Myrddin

Canolfan Grefft Rhuthun

 

Dawns:

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 

The Council for Dance Education and Training 

Dance in Education Services

Dance UK

One Dance UK/NDTA 

People Dancing

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru 

Ballet Cymru 

Artis Cymuned

Dawns i Bawb 

Dawns TAN 

NEW Dance 

Impelo

Rubicon Dance

Dance Blast

Ballet Nimba 

londondance.com Adnoddau i Athrawon

Dance UK

People Dancing

 

Ffilm

Ffilm Cymru

Winding snake

Canolfan Ffilm Cymru

Into Film

 

 

DU

Film Education UK 

BFI Film forever 

Media ED – teach film, media and filmmaking

Y Cyngor Prydeinig – Ffilm  

 

Edutopia

 

Syrcas / Celfyddydau’r Awyr Agored

Syrcas NoFit State: 

Circus Futures  

Citrus Arts

Articulture

Xtrax

Circomedia Bryste

 

Ysgrifennu Creadigol/Barddoniaeth

Llenyddiaeth Cymru

Apples and Snakes

The National Literacy Trust (Llundain):

The Poetry Society

The Poetry Trust

Poetry Library

Cymdeithas Genedlaethol Awduron mewn Addysg  

Canolfan Llythrennedd mewn Addysg Gynradd

 

Adrodd Storïau

Llenyddiaeth Cymru

Society for Storytelling

The Crick Crack Club

The Story Museum

 

Awduron mewn Ysgolion

Mae gan wefan y Gymdeithas Genedlaethol Awduron mewn Addysg (NAWE) wybodaeth helaeth a defnyddiol (y mae rhywfaint ohoni o ddefnydd ehangach i ymarferwyr celfyddydau eraill). Gweler ‘The Writers Compass Resource’ a’r ‘publications list’.

 

Mae cronfa ddata Llenyddiaeth Cymru o awduron Cymru yn cynnwys y cyfleuster i chwilio am awduron sy’n gweithio mewn ysgolion a chydag ysgolion.  

 

CYHOEDDIADAU

Getting Started as a Writer in Education, gan Roz Goddard, River Wolton a Wendy French, NAWE, 2011/2012.

Canllawiau cyflwyniadol defnyddiol ar weithio fel awdur mewn ysgolion, hefyd yn berthnasol i gelfyddydau.

 

Our thoughts are bees: Writers Working with Schools, gan Mandy Coe a Jean Sprackland, Wordplay Press, 2005.

Gwybodaeth a chyngor defnyddiol ar drefnu gweithgareddau mewn ysgolion, o araith yr awdur i’r cyfnod preswyl hirdymor, ar gyfer awduron, athrawon a chydgysylltwyr. 

 

Class Writing: A NAWE Research Report into the Writers-in-Schools Ecology, gan Nick Owen a Paul Munden, NAWE, 2010.

Yn ymchwilio i effeithiolrwydd awduron preswyl sy’n gweithio mewn ysgolion ac yn gwneud argymhellion ar gyfer partneriaethau rhwng awduron ac athrawon yn y dyfodol. 

 

Well Versed

Gwerthusiad o gynllun peilot barddoniaeth a oedd yn anelu at wella ansawdd y broses o addysgu barddoniaeth a gwella profiadau dysgu mewn tri rhanbarth yn Lloegr.

 

Talk for Writing

Mae’r dull gweithredu ‘Talk for Writing’ yn annog plant i ddynwared yr iaith sydd ei hangen arnynt ar gyfer pwnc arbennig ar lafar, cyn ei darllen a’i dadansoddi ac ysgrifennu eu fersiwn eu hunain yn dilyn hynny. Mae’r wefan a’r adran adnoddau wedi cael eu datblygu ar gyfer athrawon, ondy  maent o ddiddordeb ehangach i awduron mewn ysgolion.