Y Celfyddydau ac Addysg yng Nghymru – Adroddiadau Allweddol

Y Celfyddydau ac Addysg yng Nghymru – Adroddiadau Allweddol

Y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru -Medi 2013

Adroddiad annibynnol gan yr Athro Dai Smith sy’n edrych yn fanwl ar y berthynas rhwng sectorau’r celfyddydau ac addysg yng Nghymru.

 

Adroddiad Thematig Estyn ar Arfer Orau mewn Addysgu a Dysgu yn y Celfyddydau Creadigol yng Nghyfnod Allweddol 2

 

 Ychwanegu gwerth trwy ddiwylliant fel rhan o’r Cynnig i Ddisgyblion

Datblygwyd ar gyfer Her Ysgolion Cymru ond o ddiddordeb ehangach. Yn disgrifio sut y gellir cynllunio ‘cynnig celfyddydau’ gwell er mwyn gwella cyrhaeddiad a datblygu sgiliau.

 

ADOLYGIAD O’R CWRICWLWM

Dyfodol Llwyddiannus - Adolygiad annibynnol o'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu yng Nghymru, Chwefror 2015. (Adroddiad Donaldson)

Cwricwlwm i Gymru: Cwricwlwm am Oes - Yn nodi’r camau nesaf ar gyfer y Cwricwlwm yng Nghymru yn dilyn Adroddiad Donaldson.