Y Blynyddoedd Cynnar a’r Celfyddydau

SEFYDLIADAU

Earlyarts– Rhwydwaith ar draws y DU ar gyfer pobl sy’n gweithio’n greadigol gyda phlant a theuluoedd yn sectorau’r celfyddydau, diwylliannol a’r blynyddoedd cynnar. Mae’n darparu hyfforddiant a phecynnau i athrawon - www.earlyarts.co.uk

 

5 X 5 X 5 Sefydliad ymchwil weithredu annibynnol sy’n seiliedig ar y celfyddydau gyda ffocws ar y blynyddoedd cynnar - 

 

CYHOEDDIADAU

Chwarae a dysgu gweithredol: Pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen

Adroddiad thematig gan ESTYN sy’n darparu cymorth ymarferol i ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar eraill ar weithredu dull chwarae a gweithredol o ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Mae’n cynnwys astudiaethau achos defnyddiol sy’n dangos sut mae gweithgareddau creadigol yn elfen bwysig o chwarae a dysgu gweithredol.

 

Pa mor goch yw coch? Pecyn cymorth ar gyfer Celf yn y Blynyddoedd Cynnar

Cyhoeddiad dwyieithog wedi’i anelu at ymarferwyr y blynyddoedd cynnar, artistiaid ac orielau, gyda chyngor a syniadau ar gynllunio a chynnal prosiectau celf weledol ar gyfer plant 3-7 oed, yn yr oriel ac yn yr ysgol. 

 

One small step for early years: One giant leap for children

Canfyddiadau ymchwil ac astudiaethau achos yn dogfennu effaith rhaglen ddysgu greadigol a oedd yn cynnwys grwpiau o 10 lleoliad blynyddoedd cynnar yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol o sector y celfyddydau a’r sector diwylliannol.

 

Feeding the Mind: Valuing the arts in the development of young children

Ymchwil i brosiectau yn cynnwys artistiaid yn gweithio gyda phobl ifanc a gweithwyr blynyddoedd cynnar.