Llythrennedd a Rhifedd

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh)

Dyma’r prif ddogfennau sy’n rhoi manylion am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol  (FfLlRh) a chynllun gweithredu Llywodraeth Cymru. Cewch fwy o syniadau ymarferol am sut all y celfyddydau eich helpu i fodloni gofynion y FfLlRh yn adrannau Gweithgareddau Cyfoethog, Astudiaethau Achos yn ogystal â’r adrannau Athro ac Artist ar y wefan. 

 

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (2013)

Fersiwn cyfeillgar i ddysgwyr (mwy hygyrch) o’r FfLlRh 

Canllaw gyflym/trosolwg 1 dudalen o’r FfLlRh

Rhaglen Llythrennedd a Rhifedd Genedlaethol – Cynllun Gweithredu Strategol (diweddarwyd, 2016)