Athrawon: Cyflwyniad

Athrawon

Yr hyn mae arnoch angen ei wybod:

>  Pam defnyddio’r celfyddydau i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd?

>  Sut i ddod o hyd i’r partner celfyddydol cywir a chydweithio’n llwyddiannus?

>  Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru

>  Sut mae defnyddio Gweithgareddau Cyfoethog ac Offer Dysgu?

 

Mae’r offer dysgu’n rhyngweithiol a gellir eu defnyddio gan y dosbarth cyfan (drwy fwrdd gwyn) neu gan ddisgyblion unigol/grwpiau bychain (ar dabledi) i gynorthwyo disgyblion i gynllunio, blaenoriaethu, dal a chymharu syniadau a’u gwerthuso. Cefnoga’r offer sgiliau llythrennedd a rhifedd, ond mae ganddynt ddefnydd llawer ehangach yn offer dysgu ar draws y cwricwlwm.

Darpara’r Gweithgareddau Cyforiog syniadau bywiog a chyffrous am ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd drwy weithgareddau sy’n seiliedig ar y celfyddydau. Gall yr athro dosbarth eu defnyddio’n annibynnol neu drwy weithio mewn partneriaeth ag artist/sefydliad celfyddydol ac fe’u cynllunnir i gael eu defnyddio’n hyblyg; gellwch ddewis tasgau celfyddydol unigol yn ffocws i’r dosbarth neu wneud y cyfan dros gyfnod estynedig.

Astudiaethau Achos – Yn yr adran hon, cewch ystod o esiamplau i’ch ysbrydoli o brosiectau celfyddydol llwyddiannus yn y gorffennol mewn ysgolion a fu o gymorth i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Credydau a diolchiadau

Ni fuasai’n bosibl datblygu’r pecyn gwybodaeth hwn heb fewnbwn ac arbenigedd gwerthfawr tîm o artistiaid, athrawon ac arbenigwyr addysg. Dyma restr lawn o’r cyfranwyr: tudalen y diolchiadau.